Resight

MultiCatch

MultiCatch

MultiCatch er en fremtidsrettet systemløsning for bygg- og eiendomsforvaltning.

MultiCatch er en fleksibel systemløsning som kan ivareta alle typer kontroll-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Løsningen støtter de viktigste oppgavene for planleggere, prosjektansvarlige, driftsledere, servicepersonell og vaktmestere/fagansvarlige og kan også tilpasses andre bransjer.

Ved hjelp av mobile enheter i form av smarttelefoner eller nettbrett kan drifts- og vedlikeholdspersonell motta, anvende og oppdatere statisk og dynamisk informasjon mot sentrale databaser.


MultiCatch er web-basert og har et fleksibelt og konfigurerbart brukergrensesnitt. Hver bruker kan få et tilpasset bilde av de oppdrag/oppgaver brukeren skal administrere eller holde oversikt over. Ulike miniprogram med grafer, statusoversikter, analyser osv. kan organiseres i «dashboards» avhengig av behov. Brukerne kan ha flere dashbord som igjen kan tilpasses ulike arbeidsområder.

 
 

Samarbeidspartnere

Symetri
Smart Grid Norway