ReSight
bck-powercatch.png

Kunder

Kunder

Nettalliansen

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskaper. Nettalliansen ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen har for tiden 46 selskap på eiersiden, med til sammen 290 000 nettkunder.

Gjennom driftsleverandør Rejlers Embriq og prosjektet Synergi, tilbys PowerCatch som felles arbeidsordresystem for Nettalliansen. Følgende nettselskaper er kunder på denne plattformen:

  • Hålogaland Kraft Nett

  • Hallingdal Kraftnett

  • Hammerfest Energi

I tillegg tilbys Confluence som intranett og håndbøker i prosjektet. Confluence brukes av

  • Hålogaland Kraft Nett

  • Hammerfest Energi

  • Stryn Energi

 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, NTE, er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester.

NTE inngikk i mai 2018 en rammeavtale med Resight om rådgivning og utvikling på Atlassian plattform og produkter.

 

AMS-utrulling: Nettalliansen, Soria, Vokks og Hafslund Nett

PowerCatch benyttes som arbeidsordresystem i flere AMS-utrullingsprosjekter i Norge, som underleverandør til Rejlers Embriq og OneCo. Til sammen skal over 300 000 målerbytter og driftsarbeidsordre utføres i disse prosjektene, for nesten 40 nettselskaper. PowerCatch benyttes for planlegging, booking, ressursstyring og som feltverktøy. 

I juni 2018 inngikk dessuten Hafslund Nett en avtale om bruk av PowerCatch til AMS-utrulling i deler av sitt nett.

I videoen under kan du se en presentasjon, opptatt på Atlassian Summit 2017. Helene forteller om prosjektet og hvordan oppgaven ble løst.

TrønderEnergi Nett

TrønderEnergi Nett er en av Midt-Norges største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. PowerCatch er under etablering som løsning for all ressursstyring, samt gjennomføring av alle typer arbeidsordre i TrønderEnergi Nett. I tillegg til leveranse av PowerCatch arbeidsordresystem, inkluderer avtalen også utvikling av en rekke integrasjoner mot TrønderEnergi Nett sine fagsystemer.

 

Dalane Energi

Dalane Energi er et interkommunalt selskap eid av de fire Dalane-kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim, og har som målsetning å gi en stabil og rimelig strømforsyning til hjem, institujoner og bedrifter i regionen. Dalane Energi bruker PowerCatch til alle oppgaver knyttet til nett-drift og vedlikehold, samt kundehenvendelser.

 

Equinor

I 2018 og 2019 har Resight jobbet sammen med Equinor om en mulighetsstudie, der hovedmålsetningen er å optimalisere drift og vedlikehold på Johan Castberg ved anvendelse av den til en hver tid beste tilgjengelige teknologien.

 

Vesterålskraft Nett

Vesterålskraft Nett eier og drifter regional- og distribusjonenettet i kommunene Bø, Sortland og Øksnes. Vesterålskraft Nett er et heleid datterselskap av Vesterålskraft. Vesterålskraft Nett benytter PowerCatch til å utføre vedlikeholdsoppgaver i strømnettet.

 

MIP Kraftnett

Mo Industripark har en egen avdeling - MIP Kraftnett - som distribuerer elektrisk kraft til kunder i industriparken. MIP Kraftnett benytter PowerCatch som arbeidsordresystem for alle arbeidsoppgaver knyttet til kontroll og drift av nettet. 

 

Helgeland Kraft Nett

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og leverer nett til hele Helgeland. I tillegg selger de strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft Nett har brukt PowerCatch til å utføre vedlikeholdsoppgaver i strømnettet siden 2014, og bruker også PowerCatch til å koordinere egen AMS-utrulling.

 

Røros E-verk

Røros Elektrisitetsverk (REV) er lokalisert i Røros kommune og driver kraftproduksjon og drift av regional- og distribusjonsnett. PowerCatch er under innføring hos Røros E-verk.