ReSight
bck-powercatch.png

Kunder

Kunder

OneCo Technologies

OneCo Technologies er en del av OneCo-konsernet. OneCo Technologies leverer tjenester, løsninger og produkter innen forretningsområdene elektro, systemintegrasjon og miljø. I forbindelse med AMS-utrullingsprosjektene har OneCo fått gode erfaringer med PowerCatch. De har derfor valgt å benytte PowerCatch til andre interne prosjekter også.

 

AMS-utrulling: Nettalliansen, Soria og Vokks

PowerCatch benyttes som arbeidsordresystem i flere AMS-utrullingsprosjekter i Norge, som underleverandør til Rejlers Embriq og OneCo. Til sammen skal over 300 000 målerbytter og driftsarbeidsordre utføres i disse prosjektene, og PowerCatch benyttes for planlegging, booking, ressursstyring og som feltverktøy. 

I videoen under kan du se en presentasjon, opptatt på Atlassian Summit 2017. Helene forteller om prosjektet og hvordan oppgaven ble løst.

 

Røros E-verk

Røros Elektrisitetsverk (REV) er lokalisert i Røros kommune og driver kraftproduksjon og drift av regional- og distribusjonsnett. PowerCatch er under innføring hos Røros E-verk.

 

Helgeland Kraft Nett

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og leverer nett til hele Helgeland. I tillegg selger de strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft Nett har brukt PowerCatch til å utføre vedlikeholdsoppgaver i strømnettet siden 2014, og planlegger å utvide bruken av PowerCatch til andre nettoppgaver framover.

 

TrønderEnergi Nett

TrønderEnergi Nett er en av Midt-Norges største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. PowerCatch er under etablering som løsning for all ressursstyring, samt gjennomføring av alle typer arbeidsordre i TrønderEnergi Nett. I tillegg til leveranse av PowerCatch arbeidsordresystem, inkluderer avtalen også utvikling av en rekke integrasjoner mot TrønderEnergi Nett sine fagsystemer.

 

Hålogaland Kraft Nett

Hålogaland Kraft Nett har som hovedoppgave å sørge for ei stabil og sikker strømforsyning i sine 7 eierkommuner. HLK Nett har brukt PowerCatch i over fire år, med stadig økt bruk. HLK Nett bruker i dag PowerCatch til å håndtere arbeidsordre for drift, nye anlegg, målerarbeide og vedlikehold, samt til å ta imot kundehenvendelser, rapportere interne avvik og håndtere beredskap.

 

Dalane Energi

Dalane Energi er et interkommunalt selskap eid av de fire Dalane-kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim, og har som målsetning å gi en stabil og rimelig strømforsyning til hjem, institujoner og bedrifter i regionen. Dalane Energi bruker PowerCatch til alle oppgaver knyttet til nett-drift og vedlikehold, samt kundehenvendelser.

 

 

Vesterålskraft Nett

Vesterålskraft Nett eier og drifter regional- og distribusjonenettet i kommunene Bø, Sortland og Øksnes. Vesterålskraft Nett er et heleid datterselskap av Vesterålskraft. Vesterålskraft Nett benytter PowerCatch til å utføre vedlikeholdsoppgaver i strømnettet.

 

MIP Kraftnett

Mo Industripark har en egen avdeling - MIP Kraftnett - som distribuerer elektrisk kraft til kunder i industriparken. MIP Kraftnett benytter PowerCatch som arbeidsordresystem for alle arbeidsoppgaver knyttet til kontroll og drift av nettet.