ReSight
bck-ny.png

kunder

Kunder

 

Vipps

BankID tilbyr sikker og enkel identifisering på nett. I dag har over 3,4 millioner nordmenn BankID, og mer enn 800.000 har BankID på mobil. BankID brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. i 2018 ble BankID slått sammen med Vipps og BankAxept, og det nye selskapet heter Vipps.

ReSight bistår Vipps med oppsett, migrering, installasjon og konfigurasjon av Atlassian-produkter, deriblant JIRA Software, Jira Service Desk, Confluence og Crowd.

 

Eika Gruppen

Eika Gruppen leverer komplette kundeløsninger innen banktjenester, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kortprodukter og eiendomsmegling. Resight bistår Eika Gruppen med lisensforvaltning, oppsett, konfigurasjon og rådgivning, i hovedsak for Jira Service Desk og Jira Software.

 

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft har hovedkontor i Haugesund med avdelinger på Fitjar, Sand, Sauda, Stord og Ølen/Skånevik. Hovedvirksomhetene er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk. Resight bistår Haugaland Kraft med lisensforvaltning, konfigurasjon og rådgivning knyttet til Jira Software, Confluence og Jira Service Desk.

 

Bredbåndsfylket Troms

Bredbåndsfylket Troms startet som et prosjekt i Troms Fylkeskommune i 2003. Formålet med prosjektet var å få til et samarbeid mellom kommunene i Troms og Fylkeskommunen om etablering av et høyhastighets datanett i fylket for å dekke behovet innenfor offentlig virksomhet. Bredbåndsfylket er et redskap for sine eiere og bidrar med kompetanse, rådgivning og andre ressurser i prosjekter som gjelder utbygging av bredbåndstilbud i Troms. Resight bistår BBFT med prosesskartlegging og lisensforvaltning.

 

Sector Alarm

Sector Alarm leverer trygghet til sine kunder gjennom alarmløsninger til boliger og bedrifter. 
Selskapet har mer enn 472 000 kunder og over 1600 medarbeidere i Norge, Sverige, Spania, Finland og Irland. Resight bistår Sector Alarm med oppsett, konfigurasjon og rådgivning knyttet til Atlassian-produkter.

 

OCS/Mintra Group

OCS er en del av Mintra Group og leverer e-læringstjenester og -software for shipping og offshore. ReSight bistår OCS med oppsett, installasjon og konfigurasjon av Atlassian JIRA og Confluence.

 

Zaptec

Zaptec ble etablert i Stavanger i begynnelsen av 2013. Selskapet har utviklet en fullisolert galvanisk transformator i en så liten størrelse at den kan integreres i en ladekabel til en elbil. De leverer i første omgang «Zapcharger portable», den første ladekabelen i verden som inneholder en elektronisk trafo, til elbilen Renault Zoe. Den fjerner ulempen med 230 volts-nettet som brukes i Norge, ved at den også kan lade de elbilene som krever strøm fra 400 volts-nett. Zaptec benytter flere av Atlassians produkter, og ReSight har utviklet en add-on for håndtering av bestillingsnummer.

 

Seagull Maritime

Seagull Maritime leverer kompetanseløsninger og e-læringsmateriell for sjøfolk over hele verden, og tilbyr et omfattende bibliotek av trening og kurs for overholdelse av regelverk og forbedret sjømannsskap. Seagull-løsninger har blitt levert til over 9400 skip og kontorinstallasjoner over hele verden. Seagull benytter flere av Atlassians produkter, og ReSight har bistått med konsulenttjenester.