ReSight
bck-ny.png

kunder

Kunder

Plussplan

Plussplan er et verktøy for vedlikehold og utvikling av boligselskaper og boligbyggelag. Plussplan gir styret i boligselskapene løpende oversikt over vedlikeholdsbehov for enklere og mer nøyaktig vedlikeholdsplanlegging. 

ReSight har bygget opp Plussplan i samarbeid med boligbyggelagene TOBB og Bonord. Løsningen er basert på Atlassian JIRA og Atlassian Confluence, med en rekke tilpasninger og skreddersydde programtillegg. I tillegg benyttes mobil-appen Mobile Data Studio fra CreativityCorp til befaringer. ReSight ivaretar også applikasjonsdrift, support og nyutvikling av løsningen.

 

Coop Nord

Coop Nord SA eier og driver i alt 71 butikker fordelt på 22 kommuner i Nord-, Midt-, og Sør-Troms, Ofoten og Lofoten. I tillegg eier og driver de kjøpesentrene Jekta Storsenter i Tromsø, Sjøkanten senter i Harstad og Lofotsenteret på Leknes i Lofoten. Med en omsetning på om lag 2,7 mrd kroner i 2012 og ca. 1000 ansatte, er de en av de største virksomhetene i landsdelen.
ReSight AS har designet og levert løsning for drift og vedlikehold av bygningsmassen til Coop Nord.

 

BankID

BankID tilbyr sikker og enkel identifisering på nett. I dag har over 3,4 millioner nordmenn BankID, og mer enn 800.000 har BankID på mobil. BankID brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. ReSight bistår BankID med oppsett, installasjon og konfigurasjon av Atlassian-produkter, deriblant JIRA Software, Confluence og HipChat.

 

Sector Alarm

Sector Alarm leverer trygghet til sine kunder gjennom alarmløsninger til boliger og bedrifter. 
Selskapet har mer enn 472 000 kunder og over 1600 medarbeidere i Norge, Sverige, Spania, Finland og Irland. Resight bistår Sector Alarm med oppsett, konfigurasjon og rådgivning knyttet til Atlassian-produkter.

 

OCS/Mintra Group

OCS er en del av Mintra Group og leverer e-læringstjenester og -software for shipping og offshore. ReSight bistår OCS med oppsett, installasjon og konfigurasjon av Atlassian JIRA og Confluence.

 

Zaptec

Zaptec ble etablert i Stavanger i begynnelsen av 2013. Selskapet har utviklet en fullisolert galvanisk transformator i en så liten størrelse at den kan integreres i en ladekabel til en elbil. De leverer i første omgang «Zapcharger portable», den første ladekabelen i verden som inneholder en elektronisk trafo, til elbilen Renault Zoe. Den fjerner ulempen med 230 volts-nettet som brukes i Norge, ved at den også kan lade de elbilene som krever strøm fra 400 volts-nett. Zaptec benytter flere av Atlassians produkter, og ReSight har utviklet en add-on for håndtering av bestillingsnummer.

 

Seagull Maritime

Seagull Maritime leverer kompetanseløsninger og e-læringsmateriell for sjøfolk over hele verden, og tilbyr et omfattende bibliotek av trening og kurs for overholdelse av regelverk og forbedret sjømannsskap. Seagull-løsninger har blitt levert til over 9400 skip og kontorinstallasjoner over hele verden. Seagull benytter flere av Atlassians produkter, og ReSight har bistått med konsulenttjenester.

 

Kuldemedie

kuldemedie.no ivaretar myndighetenes pålagte krav til registrering av alle kuldeanlegg, regnskap med forbruk av kuldemedie samt dokumentasjon på utført service/etterkontroll av anleggene. Registrering via kuldemedie.no sikrer at alle kontroller blir logget og innrapportert på riktig måte, og gir god oversikt og rapportering. 

ReSight har bygget opp kuldemedie.no i samarbeid med Norpe. Løsningen er basert på Atlassian JIRA, med en rekke tilpasninger og skreddersydde programtillegg, i kombinasjon med mobil-appen Mobile Data Studio fra CreativityCorp. ReSight ivaretar også applikasjonsdrift, support og nyutvikling av løsningen.