Resight

Kuldemedie

Kuldemedie

Ingress kommer her

Produktet kuldemedie.no ivaretar myndighetenes pålagte krav til registrering av alle kuldeanlegg, regnskap med forbruk av kuldemedie samt dokumentasjon på utført service/etterkontroll av anleggene.

Har du behov for et effektivt system for registrering av dine kjøle- fryse- eller AC anlegg som
også tilfredsstiller myndighetenes krav til rapportering, har vi den perfekte løsningen for deg.

Norske myndigheter har nå innført EU-regulativet som pålegger alle anleggseiere å registrere
alle anlegg med fyllmengde over 3 kg. Dette medfører at de fleste kjøle- og fryserom samt
AC-anlegg over 7 kWh vil komme innunder forskriften.

Gjennom service partnere i hele Norge vil vi kunne tilby denne tjenesten til alle enkeltforetak
og kjeder hvor både butikkens og kjedenes krav til rapportering vil være ivaretatt gjennom
dette systemet.

Ta kontakt med ReSight AS for mer informasjon.

Se: www.kuldemedie.no

 
 

Samarbeidspartnere

Norpe