Resight
Test'.png

Info

Info

PowerCatch-konseptet

PowerCatch er en fremtidsrettet oppdrags- og samhandlingsplattform basert på Atlassian JIRA, som støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. PowerCatch samler alle oppdrag på ett sted, for bedre oppfølging, informasjonsflyt og mer effektiv drift:

 • Arbeidsflater tilpasset den enkelte bruker, med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
 • Sending og mottak av alle typer oppdrag og arbeidsordrer på samme plattform, f.eks
  • Nett-drift og nyutbygginger
  • Kontroll- og vedlikeholdsoppgaver
  • Beredskap, HMS og avviksbehandling
  • AMS-utrulling og -drift
 • Designet for integrasjon mot andre systemer
 • Ivaretar kvalitetskontroll og dokumentasjon
 • Ressursstyring

Kart 

Kartet er en sentral del av arbeidsflaten i PowerCatch, både for planleggere og montører. Kartmodulen Mapit benyttes av planleggere og ressurstyrere, og kan vise

 • Planlagte, pågående og utførte oppdrag
 • Nettselskapets infrastruktur (via integrasjon med fagsystem)
 • Ulike karttyper
 • Sporing av personell

PowerCatch mobil 

PowerCatch mobil gir montører ett verktøy å forholde seg til, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid i felt. Brukergrensesnittet er tilpasset mobile enheter, og er utviklet for Android operativsystem.

 • Uavhengig av bakenforliggende system - datafangst gjøres på samme måte for alle typer oppdrag
 • Oppdragsvisning i liste, kalender og kart
 • Sikker jobbanalyse og sluttkontroll innarbeidet i arbeidsordren 
 • Timeregistrering og timeoversikt direkte på arbeidsordren
 • Kan brukes sammen med navigasjonsprogrammer