Resight
Test'.png

Info

Info

Powercatch-konseptet

Powercatch er en fremtidsrettet oppdrags- og samhandlingsplattform basert på Atlassian JIRA, som støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Powercatch samler alle oppdrag på ett sted, for bedre oppfølging, informasjonsflyt og mer effektiv drift:

 • Arbeidsflater tilpasset den enkelte bruker, med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

 • Sending og mottak av alle typer oppdrag og arbeidsordrer på samme plattform, for eksempel

  • Nett-drift og nyutbygginger

  • Kontroll- og vedlikeholdsoppgaver

  • Beredskap, HMS og avviksbehandling

  • AMS-utrulling og -drift

 • Designet for integrasjon mot andre systemer

 • Ivaretar kvalitetskontroll og dokumentasjon

 • Ressursstyring

 
 

Kart 

Kartet er en sentral del av arbeidsflaten i Powercatch, både for planleggere og montører. Kartmodulen Mapit benyttes av planleggere og ressurstyrere, og kan vise

 • Planlagte, pågående og utførte oppdrag

 • Nettselskapets infrastruktur (via integrasjon med fagsystem)

 • Ulike karttyper

 • Sporing av personell


Powercatch mobil 

Powercatch mobil gir montører ett verktøy å forholde seg til, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid i felt. Brukergrensesnittet er tilpasset mobile enheter, og er utviklet for Android operativsystem.

 • Uavhengig av bakenforliggende system - datafangst gjøres på samme måte for alle typer oppdrag

 • Oppdragsvisning i liste, kalender og kart

 • Sikker jobbanalyse og sluttkontroll innarbeidet i arbeidsordren

 • Timeregistrering og timeoversikt direkte på arbeidsordren

 • Kan brukes sammen med navigasjonsprogrammer