Resight
bck-ny.png

Info

Info

Resight er autorisert Atlassian Solution Partner

Atlassian er en ledende leverandør av programvare for samhandling og teamarbeid, med over 100 000 kunder verden over. Produktene de tilbyr er svært fleksible, og kan tilpasses ulike prosesser og behov. Atlassian har et verdensomspennende nettverk av partnere, Atlassian Solution Partners, som tilbyr ekspertise på deres produkter. Resight er en av få slike partnere i Norge. 

Tjenester

  • Installasjon og hosting: Vi installerer og setter opp Atlassian-produkter på din server. Vi kan også bistå med hosting-løsninger

  • Konfigurasjon og tilpasninger: Resight har lang erfaring med oppsett og konfigurasjon av Atlassian-produkter, og vi hjelper deg å tilpasse verktøyene til ditt behov

  • Utvikling av add-ons (programtillegg) til Jira og Confluence, samt integrasjoner mellom Jira og underliggende systemer

Lisenser

Resight tilbyr videresalg av lisenser for alle Atlassians produkter. Gjennom å kjøpe Atlassian-lisenser av Resight, får du tilgang til vår ekspertise på verktøyene. Du får en kontaktperson hos Resight som snakker norsk, og som håndterer programvarelisenser for deg. Hvis du allerede har kjøpt lisenser direkte av Atlassian, kan du likevel fornye lisensene gjennom Resight.

 

Partnere

Resight samarbeider med andre Atlassian Solution Partners for å utfylle vår kompetanse. Mange Partners utvikler nyttige add-ons (programtillegg) for Jira og andre Atlassian-produkter, som Resight selv har tatt i bruk og har gode erfaringer med. Ved å inngå partneravtaler kan vi videreselge lisenser også for disse. Vi har avtaler med følgende leverandører:

Tempo - Programtillegg til Jira for timeføring, planlegging og budsjettering
Riada - Programtillegg til Jira for asset management (Insight)
Refined - Programtillegg til Jira (Todo-list) og Confluence (tilpasning til intranett og web-sider)
Elements - Programtillegg til Jira og Confluence som utvider standardfunksjonalitet og gir verdiøkning

Produkter 

Resight har ekspertise på en rekke Atlassian-produkter: