Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

Retten til å bli glemt

Et google-søk på GDPR gir omlag 6 300 000 treff. Nye personvernregler gjør sitt inntog.

GDPR - hva for noe?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. GDPR står for General Data Protection Regulation. Dette er nye personvernregler som er vedtatt av EU og som blir iverksatt i mai 2018. I Norge blir disse nye personvernreglene også innført som følge av EØS avtalen. GDPR styrker retten til å verne om egne personopplysninger. GDPR er retten til å bli glemt.

Eller, som Bjørn Stærk sier i sin kronikk i Aftenposten, "GDPR er en knyttneve, og det vil gjøre vondt når den treffer."

Lav bevissthet rundt personvern

Digitalisering gjør det lett for virksomheter å lagre informasjon om kundene sine - både personopplysninger og opplysninger om kundenes nettrafikk. Dette i kombinasjon med lav bevissthet rundt personvern kan resultere i lovbrudd.

nrk.no: En undersøkelse viser at 30-40 prosent av bedriftene bryter personvernreglene.

I mai 2018 må norske virksomheter ha kontroll. Eksempelvis skal alle virksomheter ha en personvernerklæring, og mange må også ha et personvernombud. Personvernombudet er rettslig forpliktet til å rapportere ulovlig behandling av personopplysninger. Brudd på GDPR kan straffes med store bøter. Likevel, det er ikke bøtene som bør motivere til innsats, heller en erkjennelse om at personvern er viktig.

GDPR - hva nå?

Alle virksomheter har selv en plikt til å sette seg inn i det nye regelverket. Et viktig første steg, uavhengig av om man ser rekkevidden av GDPR, og er å få oversikt. Hvilke personopplysninger behandler virksomheten?

ReSight er i gang med sitt arbeid. For oss er det viktig å vite hvordan Atlassian forholder seg til GDPR. Videre anbefaler vi våre kunder å se på Datatilsynet sine sider. Der finner du blant annet en punktliste som oppsummerer hva som er nytt med GDPR, samt hva du og din virksomhet bør gjøre nå.