Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

Kodetimen på Ibestad skole

Skjermbilde 2019-05-28 kl. 12.27.03.png

Kodetimen er et globalt konsept som har som formål å gi flest mulig barn og unge i grunnskolen et innblikk i koding. Opplegget er tilrettelagt for alle trinn, uansett forkunnskaper. I Norge er dessverre ikke koding et obligatorisk fag, men kodetimen kan alle gjennomføre som en tverrfaglig gruppe-aktivitet hvor man benytter både norsk, engelsk og matematikk. I 2017 var nesten 100.000 elever i Norge meldt på til kodetimen i desember, men elevene ved Ibestad skole var ikke blandt de. Oddvin inviterte dermed seg selv til å ta en gjennomgang med lærerne, slik at de fikk nødvendig trygghet til å kunne gjennomføre kodetimen i sine klasser. Lærerne møtte fulltallig opp og viste stort engasjement. Plutselig ble enda en skole med på kodetimen og nå har flere elever fått et lite innblikk i kodens magiske verden. Takket være Pledge 1% så kunne Oddvin ta gjennomgangen mens lærerne var på jobb. Dette var medvirkende til det gode oppmøtet. Nysgjerrig? Led og se mer på https://kidsakoder.no/kodetimen/ og https://hourofcode.com/no

Les mer om frivillig arbeid med Plegde 1% og hva de ansatte gjør gjennom Pledge1%-bevegelsen her.