Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

ReSight holder presentasjon på Atlassian Summit

2.- 5. mai arrangeres den årlige Atlassian Summit, en stor konferanse, hvor partnere og kunder fra hele Europa møtes for å utveksle ideer og få ny kunnskap og inspirasjon. På konferansens første dag skal Helene holde en presentasjon rundt temaet: «How JIRA Core Helps 300,000 Houses Become Smarter». Her vil hun fortelle om hvordan ReSight har brukt JIRA Core til å utvikle et arbeidsordresystem, som nettselskapene kan bruke til å planlegge, utføre og dokumentere arbeid.

Altassian sine produkter utvikles hele tiden. På Atlassian Summit oppdateres vi på det nye som skjer med produktene og får inspirasjon til hvordan produktene kan brukes. Her møter vi andre partnere og add-on utviklere, lærer av hverandre og utveksler ideer. Vi sender Helene og Johanne ned for å delta på de første to dagene, hvor de får muligheten til videreutdanning i Atlassian sin produktportefølje og bli inspirert av de alle utstillere og foredragsholdere. Vegard og Tormod vil delta på AtlasCamp, to dager for utviklere, med seminarer og nettverksbygging.

Vi ser frem til at de kommer hjem med masse ny kunnskap og inspirasjon.

Martin Langdahl