Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

Rejlers Embriq og ReSight har inngått avtale med Nettalliansen

Nettalliansen har inngått en avtale med Rejlers Embriq om helhetlige IT-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge. ReSight er underleverandør til Rejlers Embriq i denne avtalen, og skal levere håndbøker innen HMS, samt kvalitetssystem.

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid for små og mellomstore nettselskaper.

IT-tjenestene Rejlers Embriq nå skal levere er et viktig bidrag til å understøtte eierselskapenes digitaliseringsprosess. Fra tidligere har Nettalliansen og Rejlers Embriq, med ReSight som underleverandør av arbeidsordresystem og feltløsning, et samarbeid om leveranse og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til over 180.000 hjem over hele Norge.

Helene Lund Engebø