Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

Portfolio for JIRA - verktøy for prosjektstyring

Portfolio er et prosjektstyringsverktøy hvor man kan planlegge et prosjekt med alle aktiviteter i definert tidsperiode. Man kan styre personer og team på de ulike oppgavene, og ved å sette kompetansekrav på oppgavene, kan man sikre at man har rett ressurs på rett oppgave. Man kan legge inn prognoser og simulere prosesser ut fra ulike inngangsverdier.

Portfolio for JIRA gir muligheter for bedre prosjektstyring.

Michel Diniz de Carvalho