Resight

Aktuelt

Aktuelt om ReSight

Samfunnsnyttig innsats i Sivilforsvaret, FIG Astafjord

DSC_0086_1.JPG
DSCPDC_0003_BURST20190522115229880_COVER.JPG
DSC_0083_1.JPG
DSC_0087_1.JPG

Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt omfatter 22 kommuner i søndre del av Troms fylke og nordlige del av Nordland fylke. Distriktet har ca. 400 tjenestepliktige i operative avdelinger. En av avdelingene er Astafjord, som er en sammenslåing av FIG Hamnvik og FIG Sjøvegan. Medlemmene av disse avdelingene bistår øvrige etater som Brann, Helse og Politi ved behov. Innsatsene siste år har blandt annet bestått i søk etter savnede personer, slukking av brann, bistand ved flom, bistand til transport av skadede, smittekontroll, og så videre. Oddvin har vært med i Sivilforsvaret i cirka 15 år og gjennom Pledge 1% så har det alltid vært uproblematisk å bruke tid på øvelser eller skarpe oppdrag. Nyskjerrig? Se og les mer på Midtre-Hålogalands Facebook-side: https://www.facebook.com/mhsfd/.

Les mer om frivillig arbeid med Plegde 1% og hva de ansatte gjør gjennom Pledge1%-bevegelsen her.